spot_img
7.2 C
Brno
spot_img
DomůAktuálněJak na založení společnosti?

Jak na založení společnosti?

Výkon podnikatelské činnosti je podmíněn registrací podnikatelského subjektu, kterým může být jak fyzická osoba (člověk), tak osoba právnická (společnost-firma). Jednotlivé typy podnikatelských subjektů se vyznačují odlišnými specifiky, jež definují jejich základní fungování, způsob jednání i řízení či vystupování vůči státním (veřejným) i komerčním (soukromým) subjektům. 

Založení subjektu v podobě fyzické osoby, tedy osoby samostatně výdělečně činné, vyžaduje v mnoha případech pouze formální doložení žádosti a dalších dokumentů živnostenskému úřadu, či přihlášky k povinným odvodům. U právnických osob je tento proces o něco složitější a potýká se s výrazně vyššími nároky na splnění legislativních požadavků.

Obsah obrázku vpředu, žena, stojící, muž

Popis byl vytvořen automaticky

Podmínky založení společnosti

Založení společnosti je realizováno zvláštním postupem, jež je definován zákonem a který se skládá z řady kroků. 

Zákon stanoví minimální podmínky, které je nezbytně nutné splnit předtím, než je možné přistoupit k prvnímu kroku, kterým je sepsání a ověření společenské smlouvy. Těmito požadavky jsou:

  • zvolení názvu společnosti
  • určení společníků a prvních členů statutárního orgánu
  • vymezení předmětu podnikání

Kromě uvedených základních kritérií pro sepsání společenské smlouvy je také potřeba počítat s nutnými výdaji, které jsou spojeny se splacením základního kapitálu a také se zajištěním právního servisu.

Postup při založení společnosti

Při zakládání společnosti je pak potřeba postupovat podle stanoveného procesu, který zahrnuje následující kroky:

  • uzavření společenské smlouvy nebo sepsání a ověření zakladatelské listiny
  • založení bankovního účtu společnosti a složení základního kapitálu
  • opatření živnostenského oprávnění pro konkrétní druhy podnikatelské činnosti
  • registrace u příslušných orgánů veřejné moci (zápis do obchodního rejstříku, registrace u finančního úřadu, pojišťoven apod.)

Uzavření společenské smlouvy je nutno provést formou notářského zápisu, jež slouží k ověření platnosti takového právního jednání a který bude uskutečněn na základě všech doručených podkladů. 

Obsah obrázku přenosný počítač, počítač, stůl, pracovní stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Při tomto úkonu je nutné doložit kromě běžných dokladů ověřujících osobní údaje člena statutárního orgánu (např. občanský průkaz) také výpis z trestního rejstříku či doklad o vlastnictví nemovitosti, jež byla určena jako sídlo společnosti, resp. souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že zde bude daná společnost usídlena.

Jednotlivé úkony a s nimi spjatá komunikace s příslušnými orgány

Přestože se postup založení nové společnosti zdá být poměrně jednoduchý, je s jeho realizací spojena nejen nutnost orientace v právních předpisech, ale také řada vedlejších administrativních úkonů, které je nutné provést oficiální cestou. 

Před vlastním založením společnosti formou notářského zápisu je dobré mít již založen bankovní účet pro složení základního jmění společnosti (který bývá uveden ve společenské smlouvě či zakladatelské listině), k dispozici výpisy z trestního rejstříku apod. 

Pro tyto účely je možné využít služeb agentur, které nabízí založení společnosti na klíč (tzv. ready made společnosti), včetně všech potřebných vedlejších úkonů. Tyto agentury případně poskytují také možnost doplnění zakládajících osob či sídla společnosti včetně kompletního právního servisu.

- Reklama -magazin

Redakce doporučuje

Nejnovější články