spot_img
7.2 C
Brno
spot_img
DomůRady a TipyCo dělat, pokud jste získali negativní pracovní posudek?

Co dělat, pokud jste získali negativní pracovní posudek?

Dostali jste od svého zaměstnavatele negativní nebo poškozující posudek a hledáte způsob, jak to napravit? Jak poznat, kdy má smysl se pouštět do žaloby a co v takovém případě můžete od soudu očekávat?

TIP: Pokud nejste se svou současnou prací spokojení, proč ji nezměnit? Největší nabídku pracovních míst nabízí hitprace.cz.

Pracovní posudek je stále aktuální

Při odchodu ze zaměstnání můžete svého dosavadního zaměstnavatele požádat o vydání posudku o vaší pracovní činnosti. Tento posudek vám může později pomoci v hledání další pracovní pozice, existují totiž stále někteří zaměstnavatelé, kteří pracovní posudek vyžadují nebo k němu při rozhodování mezi více kandidáty přihlíží. Jako pracovní posudek jsou považovány všechny písemnosti, které se týkají hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností majících vliv na výkon práce. V posudku tak může být například i popis práce, jakou jste vykonávali nebo hodnocení vašeho vztahu k práci a spolupracovníkům. Součástí může být i popis vašich vlastností, které mají bezprostřední vliv na vykonávanou práci, jako je například svědomitost, organizační a vůdčí schopnosti, umění týmové spolupráce a další. Pracovní posudek vyjadřuje názor bývalého zaměstnavatele a jako takový vždy bude z určité části subjektivní.

Co dělat, když s pracovním posudkem nejste spokojeni?

Může se stát, že váš zaměstnavatel do pracovního posudku napíše nějakou skutečnost, se kterou nesouhlasíte. V takovém případě máte lhůtu 3 měsíce ode dne, kdy jste se o obsahu posudku dozvěděli, po kterou se můžete domáhat u soudu toho, aby zaměstnavatel váš posudek vhodně upravil. Takovouto úpravu posudku však lze požadovat pouze v případě, že je posudek nesprávný. Tato nesprávnost se prokazuje pomocí zjištění vztahujících se k pracovnímu výkonu a z nichž lze odvodit jiný závěr, než který je obsažen v posudku. Případně pokud se posudek odvolává na skutečnosti, které nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance. Při podávání žaloby si dobře rozmyslete, zda je vaším cílem určitou část posudku nahradit jinou formulací, nebo zda ji chcete vypustit úplně. Soud totiž může takové žalobě vyhovět zcela nebo zčásti (nebo ji zamítnout). Takže v případě, že jste požadovali vypuštění části formulace, je možné ji vypustit částečně nebo zcela, ale není možné ji nahradit jinou formulací a naopak.

- Reklama -magazin

Redakce doporučuje

Nejnovější články