spot_img
7.2 C
Brno
spot_img
DomůRady a TipySídlo společnosti - co to je, jak ho změnit

Sídlo společnosti – co to je, jak ho změnit

Sídlo společnosti představuje druhý základní identifikační údaj určující právnickou osobu. Bez sídla je existence právnické osoby vyloučena. Co všechno určení sídla společnosti obnáší? A jak ho lze změnit?

Sídlo společnosti se týká pouze právnických osob. Obdobou sídla společnosti je místo podnikání u podnikajících fyzických osob. Každá právnická osoba musí mít vybrané sídlo společnosti už při svém založení. 

Co všechno to obnáší? A jaké doklady jsou k založení sídla společnosti potřeba?

Co to je sídlo společnosti?

Sídlo společnosti je adresa, na které právnická osoba sídlí a která je zapsána v obchodním rejstříku. Právnická osoba může mít jen jedno sídlo a jen v jediném určitém místě.

U právnické osoby se sídlo stanovuje už při zřízení právnické osoby. Jinak by nemohla být založena a zapsána do rejstříku. Sídlo musí být přesně vymezeno konkrétní adresou. V adrese je potřeba uvést název obce (popř. i její části), název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační a poštovní směrovací číslo.

Tato adresa slouží jako oficiální korespondenční adresa, proto musí zároveň jít o adresu objektivně způsobilou být sídlem právnické osoby. Nemůže se tedy jednat o pouhou schránku nebo P.O.Box. Jak napsat adresu na obálku, aby se zásilka nevrátila?

Rozlišuje se sídlo materiální (skutečné) a formální (fiktivní, rejstříkové, evidované). Materiální sídlo je adresa, kde právnická osoba reálně sídlí. Tedy kde je umístěno vedení firmy a kde se lze skutečně setkat s lidmi, kteří firmu zastupují. 

Naproti tomu formální sídlo je adresa zapsaná ve veřejném rejstříku, ať už jde o sídlo skutečné (faktické) či nikoli.

Je možné mít i tzv. virtuální sídlo. To se využívá především jako fakturační a korespondenční adresa. Právnická osoba se tím vyhne koupi nebo nájmu drahých kancelářských prostor.

Co je třeba doložit k sídlu společnosti?

Právnická osoba musí při návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku prokázat vlastnické právo výpisem z katastru nemovitostí, nebo užívací právo k objektu či prostorám, v nichž chce mít své sídlo.

K doložení právního důvodu užívání prostor stačí souhlas s umístěním sídla. Jedná se o písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla souhlasí. 

Toto prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. Právnická osoba musí mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.

Kdo už má své sídlo vyřešené, neměl by zapomenout viditelně označit své sídlo názvem obchodní firmy a zajistit v sídle společnosti přebírání poštovních zásilek.

Změna sídla společnosti – jak na to?

Sídlo právnické osoby je možné kdykoliv změnit. Pokud dochází ke změně sídla společnosti v rámci stejného města a v zakladatelské listině je uvedeno sídlo firmy např. jen Praha, pak stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti o změně sídla. 

Pokud má však být sídlo přemístěno do jiného města, je nutné změnit zakladatelský dokument, a to ve formě notářského zápisu

Následně je třeba podat návrh na zápis změny sídla do obchodního rejstříku, tedy na příslušný rejstříkový soud. K tomu je třeba doložit tyto dokumenty: 

  • souhlas s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí
  • rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady, že dochází ke změně sídla společnosti na novou adresu.

Návrh na zápis změny sídla se vyhotovuje pomocí tzv. inteligentního formuláře, dostupného na internetových stránkách obchodního rejstříku. Společně s podaným návrhem je třeba zaplatit správní poplatek za změnu ve výši 2000 korun.

Po změně sídla společnosti je nutné do 15 dnů informovat všechny úřady. Na živnostenském úřadě vyplnit změnový list, na finančním úřadě změnu sídla doložit výpisem z obchodního rejstříku a v případě zaměstnanců nahlásit změnu do 8 dnů adresy sociálním a zdravotním pojišťovnám.

- Reklama -magazin

Redakce doporučuje

Nejnovější články